Thông tin dự án

  • Khách hàng: Hà Lê Hoàng
  • Địa chỉ: 102 Tăng Bạt Hổ, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định.
  • Quy mô: Nhà Phố
  • Year: 2021