Thông tin dự án

  • Khách hàng: Nguyễn Kim Hoàng
  • Địa chỉ: Khu B1 – 19-35 thuộc dự án Khu đô thị mới An Phú Thịnh, TP. QuyNhơn, Tỉnh Bình Định.
  • Quy mô: Biệt thự
  • Year: 2020