Thông tin dự án

  • Khách hàng: Lê Ngọc Ảnh
  • Địa chỉ: Khu C5- Đảo 1B Bắc sông Hà Thanh, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
  • Quy mô: Nhà phố 
  • Year: 2022