Thông tin dự án

  • Khách hàng: Phạm Thị Lệ
  • Địa chỉ: Khu B1 thuộc dự án Khu đô thị mới An Phú Thịnh , TP.Quy Nhơn., Tỉnh Bình Định.
  • Quy mô: Nhà phố 
  • Year: 2022