Thông tin dự án

  • Khách hàng: Lê Văn Thu
  • Địa chỉ: Xã Cát Hải, H. Phù Cát, T. Bình Định.
  • Quy mô: 1 Tầng
  • Year: 2020