Thông tin dự án

  • Khách hàng: Huỳnh Quốc Hưng
  • Địa chỉ: 84 Trần Quang Diệu, P. Lý Thường Kiệt, Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
  • Quy mô: 3 Tầng
  • Year: 2020