Thông tin dự án

  • Khách hàng: Đỗ Ngọc Mỹ
  • Địa chỉ: Lô 22 Nguyễn Niệm, Khu Đt mới An Phú Thịnh, TP. Quy NHơn, T. Bình Định
  • Hạng mục: nội thất
  • Year: 19/03/2018