Thông tin dự án

  • Khách hàng: Huỳnh Tấn Nguyên
  • Địa chỉ: Đường Trần Đình Châu, Thị Trấn Tăng Bạt Hổ, Huyện Hoài Ân, T. Bình Định
  • Hạng mục: biệt thự phố
  • Quy mô: 3 tầng
  • Year: 25/05/2018