Thông tin dự án

  • Khách hàng: anh Thạnh
  • Địa chỉ: P. Bùi Thị Xuân, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Hạng mục: biệt thự
  • Quy mô: 2 tầng
  • Year: 16/02/2017