Thông tin dự án

  • Khách hàng: thầy Đức
  • Địa chỉ: Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
  • Hạng mục: biệt thự
  • Quy mô: 4 tầng
  • Year: 15/05/2018