Thông tin dự án

  • Khách hàng: Bùi Thanh Trúc
  • Địa chỉ: 03 Lưu Hữu Phước, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Hạng mục: nhà phố
  • Quy mô: 3 tầng
  • Year: 02/05/2017