Thông tin dự án

  • Khách hàng: Lê Anh Tuấn
  • Địa chỉ: Khu Biệt thự Đại Phú Gia, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Quy mô:
  • Year: 2020