Thông tin dự án

  • Khách hàng: chị Bôi
  • Địa chỉ: KĐT An Phú, An Khánh, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
  • Quy mô: 
  • Year: