Thông tin dự án

  • Khách hàng: Nguyễn Văn Đâu
  • Địa chỉ: Khu dân cư- Dịch vụ  Du lịch phía Bắc hồ sinh thái Đống Đa, P. Thị Nại, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Hạng mục: biệt thự
  • Quy mô: 2 tầng + tầng thượng
  • Year: 2016