Thông tin dự án

  • Khách hàng: Trần Văn Sự
  • Địa chỉ: Thị trấn Phong Phú, Huyện Tây Sơn,  T. Bình Định
  • Quy mô: Nhà phố 
  • Year: 2022