Thông tin dự án

  • Khách hàng: Lê Tấn Nhất
  • Địa chỉ: Thôn Hòa Thạnh, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu, T. Phú Yên, T. Bình Định
  • Hạng mục: biệt thự vườn
  • Quy mô: 2 tầng
  • Year: 2017