Thông tin dự án

  • Khách hàng: Đặng Minh thức
  • Địa chỉ: Xã Phước Hưng, H. Tuy Phước, T. Bình Định
  • Hạng mục: biệt thự
  • Quy mô: 1 tầng
  • Year: 19/02/2019