Thông tin dự án

  • Khách hàng: Võ Ngọc Đệ
  • Địa chỉ: 21 Quang Trung, Thị Trấn Tăng Bạt Hổ, Huyện Hoài Ân, Tỉnh Bình Định
  • Quy mô: 2 tầng
  • Year: 2019