Thông tin dự án

  • Khách hàng: Nguyễn Hoài Vỹ
  • Địa chỉ: Huyện Hoài Ân, Tỉnh Bình Định
  • Quy mô: 2 tầng
  • Year: 2019