Thông tin dự án

  • Khách hàng: Trần Thị Ngọc Trang
  • Địa chỉ: 75/5 Lê Hồng Phong
  • Quy mô: 3 tầng
  • Year: 2019