Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư : Lâm Thị Mỹ Liễu
  • Địa chỉ: : Trung Tâm Thương Mại Coop Mart TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình
  • Quy mô: Quán Nước và Bánh
  • Year: 2024