Thông tin dự án

  • Khách hàng: CÔNG TY TNHH ĐTXD VÀ TMDV YẾN TÙNG
  • Địa chỉ: Phụng Sơn, Xã Phước Sơn, H. Tuy Phước, T. Bình Định
  • Quy mô: Cafe sân vườn
  • Year: 2020