Thông tin dự án

  • Khách hàng: Trương Quang Nhân
  • Địa chỉ: 06 Trương Văn Của, P.Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn, T. Bình Định.
  • Quy mô: Nhà phố
  • Year: 2020