Thông tin dự án

  • Khách hàng: Hà Đình Bảo Quý
  • Địa chỉ: 273 Nguyễn Huệ, P. Trần Phú, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Hạng mục: homestay
  • Quy mô: 3 tầng
  • Year: 12/03/2018