Thông tin dự án

  • Khách hàng: Thái Thị Bích Hà
  • Địa chỉ:82 Vũ Bảo, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Hạng mục: homestay
  • Quy mô: 3 tầng
  • Year: 12/06/2018