Thông tin dự án

  • Khách hàng: Nguyễn Thị Diễm My
  • Địa chỉ: 42/8 Lưu Hữu Phước, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Hạng mục: nhà phố
  • Quy mô: 3 tầng
  • Year: 27/04/2018
  •