Thông tin dự án

  • Khách hàng: Lê Hoàng Kỳ
  • Địa chỉ: 43 Nguyễn Lạc, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Hạng mục: khách sạn
  • Quy mô: 4 tầng + sân thượng
  • Year: 2017