Thông tin dự án

  • Khách hàng: Phạm Văn Hiếu
  • Địa chỉ: Khu QHDC đường Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Hạng mục: ngoại thất
  • Quy mô: 4 tầng
  • Year: 03/03/2017