Thông tin dự án

  • Khách hàng: Nguyễn Văn Tuấn
  • Địa chỉ: Lô 26, đường Nguyễn Huệ, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Quy mô: 4 tầng
  • Year: 2018