Thông tin dự án

  • Khách hàng: Cao Bá Thành
  • Địa chỉ: Lô N1LK- 13 Khu đô thị An Phước, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
  • Quy mô: Nhà phố 
  • Year: 2022