Thông tin dự án

  • Khách hàng: Đặng Cao Thanh
  • Địa chỉ:  80 Bình Hà, P.Đống Đa, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
  • Quy mô: Nhà phố 
  • Year: 2022