Thông tin dự án

  • Khách hàng: Lê Văn Sơn
  • Địa chỉ: Xã Cát Hải, Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định.
  • Quy mô: Nhà phố 
  • Year: 2022