Thông tin dự án

  • Khách hàng: Phạm Tiến Dũng
  • Địa chỉ: 114 Bùi Xuân Phái, TP.Quy Nhơn, T. Bình Định.
  • Quy mô: Nhà phố
  • Year: 2021