Thông tin dự án

  • Khách hàng: Võ Thị Hiền Vy
  • Địa chỉ: 16 Phạm Ngọc Thạch, P.Trần Phú, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
  • Quy mô: Nhà phố 
  • Year: 2022