Thông tin dự án

  • Khách hàng: Trần Phi Uy
  • Địa chỉ: Khu QHDC Gara Quyền, P.Quang Trung, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định.
  • Quy mô: Nhà phố
  • Year: 2021