Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư : Đỗ Quang Đạt
  • Địa chỉ: : Tuy Phước, Bình Định
  • Quy mô: nhà phố
  • Year: 2024