Thông tin dự án

  • Khách hàng: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ YẾN TÙNG
  • Địa chỉ: Khu dân cư đường N4 thuộc Khu đô thị mới Cẩm Văn, P. Nhơn Hưng, TX. An Nhơn, T. Bình Định.
  • Quy mô: Nhà phố
  • Year: 2021