Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư : Mr.Việt
  • Địa chỉ: : Đống Đa, Phường Thị Nại, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
  • Quy mô: Trung tâm chẩn đoán hình ảnh
  • Year: 2024