Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư :PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HƯƠNG SƠN
  • Địa chỉ: : 129 Nguyễn Thái Học, TP.Quy Nhơn, T. Bình Định
  • Quy mô: Phòng khám
  • Year: 2023