Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư : BÙI HOÀNG PHƯƠNG
  • Địa chỉ: : 111 Ỷ Lan , P.Thị Nại, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định
  • Quy mô: Nhà phố
  • Year: 2023