Thông tin dự án

  • Khách hàng: Lê Dũng
  • Địa chỉ: 42 Tố Hữu. P.Đống Đa, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
  • Quy mô: Nhà phố 
  • Year: 2022