Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư :NGUYỄN HỮU HUÂN
  • Địa chỉ: : Trung Tín 1, TT. Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định
  • Quy mô: Nhà phố
  • Year: 2023