Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư : Nguyễn Quốc Dũng
  • Địa chỉ: 58 Nguyễn Trác, P.Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
  • Quy mô: Nhà phố 
  • Year: 2022