Thông tin dự án

  • Khách hàng: Nguyễn Văn Hòa
  • Địa chỉ: 232/4 Nguyễn Thị Định, P.Nguyễn Văn Cừ, TP.Quy Nhơn, T.Bình Định
  • Quy mô: Nhà phố
  • Year: 2020