Thông tin dự án

  • Khách hàng: Nguyễn Viết Thằng
  • Địa chỉ: Khu dân cư đường Tây Sơn , P.Quang Trung, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
  • Quy mô: Nhà phố 
  • Year: 2022