Thông tin dự án

  • Khách hàng: Võ Thị Dung 
  • Địa chỉ: Lô LKE – D – 15 Dự án Đại Phú Gia, TP.Quy Nhơn, T. Bình Định.
  • Quy mô: Nhà Phố
  • Year: 2021