Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư : MR. Bằng
  • Địa chỉ: : Tp.Hồ Chí Minh
  • Quy mô: nhà phố
  • Year: 2024