Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư : MR. T
  • Địa chỉ: : 121 Đỗ Ngọc Thạnh, P. 12, Q.5 ,Tp. HCM
  • Quy mô: Nhà
  • Year: 2023