Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư : MR. Việt
  • Địa chỉ: : 12 Lưu Hữu Phước, Quy Nhơn, Bình Định
  • Quy mô: nhà phố
  • Year: 2024