Thông tin dự án

  • Khách hàng: Nguyễn Sỹ Hùng
  • Địa chỉ: 33 Nguyễn Đình Thụ, P.Nguyễn Văn Cừ ,Quy Nhơn, T. Bình Định.
  • Quy mô: Nhà phố 
  • Year: 2022